Start
.................................

Tjänster
  - Lågspänning
  - Mellanspänning
  - Platsarbeten
  - Övrigt
.................................
Referenser
.................................
Jämställdhet
.................................
Miljö & Kvalitet
.................................
Jobba hos oss
.................................
Personal

.................................
Kontakta oss
.................................

Jämställdhet
Svenska Kraftmontage anser att ingen ska diskrimineras beroende på om en medarbetare är man eller kvinna, etnisk bakrund ras/religion.

Detta sker praktiskt genom att vid nyrekryteringar ska jämställdhetsaspekter beaktas.

Varje arbetsplats har ett ansvar att bevaka att sexuella trakasserier inte förekommer i någon form.

Vid föräldraledighet kommer företaget att se till att föräldralediga kontinuerligt får del av information om utvecklingen på arbetsplatsen.

  
 
Svenska Kraftmontage AB----Åkarevägen 20 ----311 32 Falkenberg ----Tel: 0346-162 90 ----info@kraftmontage.se